PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING – APC

Achterhoek Performance Center is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Achterhoek Performance Center is alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
Marketingactiviteiten;
Beveiligingsniveau;
Rechten van betrokkenen;
Contactgegevens;
Aanpassen privacy statement;
Cookieverklaring.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Achterhoek Performance Center in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Achterhoek Performance Center gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten
Achterhoek Performance Center houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel moge- lijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onder-
houden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de Achterhoek Performance Center. Klantinformatiedocument AVG/ GDPR Pagina 10

3. Beveiligingsniveau
Achterhoek Performance Center beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Achterhoek Performance Center
Transportweg 3 (2e verdieping)
7007 CL Doetinchem
(0314) 200 101
welkom@achterhoekperformancecenter.nl

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.Achterhoekperformancecenter.nl) worden gepubliceerd.

7. Cookieverklaring

Uw huidige cookiekeuze: Geaccepteerd. Verander uw keuze.

Deze cookieverklaring voor https://www.achterhoekperformancecenter.nl is gegenereerd op 27-02-2022 door Cookie Maestro

AanbiederNaamDoelOmschrijvingType
Cookie Maestrocookie_maestro_sessionFunctioneelDeze cookie wordt gebruikt voor functies binnen de website: terugbladeren in de navigatie, het zoeken binnen de website, het beheer van de website en het inloggen op de website.Cookie
Double Click (Google)test_cookieFunctioneelGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.Cookie
Piwik / Matomo_pk_id.256135.89ecFunctioneelDit houdt de bezoekers-ID-waarde bij die Piwik (Matomo) gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen, standaard is de levensduur van de cookie 1 jaar.Cookie
Piwik / Matomo_pk_ses.256135.89ecFunctioneelSessiecookies zijn verantwoordelijk voor het actief houden van de sessie gedurende 30 minuten na de laatste gevolgde actie. Als ze verlopen, wordt het bezoek beschouwd als beëindigd, de tijd kan worden gewijzigd.Cookie
WordPresslangFunctioneelOnthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website.Cookie
Double Click (Google)IDEMarketingGebruikt voor retargeting, optimalisatie, rapportage en toekenning van Google-advertenties.Cookie
Facebook_fbpMarketingWordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren zoals realtime bieden van externe adverteerders.Cookie
Hotjar_hjIncludedInPageviewSampleMarketingDeze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering gedefinieerd door de pageview-limiet van uw site.Cookie
LinkedInbcookieMarketingGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.Cookie
LinkedInbscookieMarketingGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.Cookie
LinkedInlidcMarketingGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.Cookie
LinkedInUserMatchHistoryMarketingGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.Cookie
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVEMarketingProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.Cookie
YouTubeYSCMarketingRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.Cookie
Google Analytics_gaStatistiekenVia deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.Cookie
Google Analytics_gidStatistiekenVia deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren.Cookie
Google Universal Analytics_gat_UA-105605522-1StatistiekenVia deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.Cookie
Hotjar_hjAbsoluteSessionInProgressStatistiekenDeze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergave van een gebruiker te detecteren. Dit is een waar / onwaar-vlag die is ingesteld door de cookie.Cookie
Unknown_ga_306T0737RROnbekendUnknownCookie
Unknown_hjFirstSeenOnbekendUnknownCookie
Unknown_hjSession_780572OnbekendUnknownCookie
Unknown_hjSessionUser_780572OnbekendUnknownCookie
UnknownAnalyticsSyncHistoryOnbekendUnknownCookie
UnknownCONSENTOnbekendUnknownCookie
Unknowndatatrics_customDataOnbekendUnknownHTML Local Storage
Unknownli_gcOnbekendUnknownCookie