ROAS. De perfecte KPI voor de effectiviteit van je marketing euro’s

11 januari 2019

Pepijn Hulshof

SEA

Grote kans dat jij als marketeer of ondernemer online advertenties inzet voor een webshop of voor leadgeneratie. Zo ja, dan is het cruciaal om te werken met concrete doelstellingen, om het effect van je advertentie euro’s te bepalen. De ROAS gaat je hier enorm bij helpen! Wat is de ROAS en hoe helpt hij jou om jouw advertenties scherper in te richten?

Wat is de ROAS?

Zonder duidelijke doelstellingen is het onmogelijk om je digitale activiteiten te prioriteren, uit te voeren en te evalueren. Een cruciale KPI binnen online adverteren is de ROAS (Return On Advertising Spend). Wat levert mij de investering op? Dit is een vraag die we bij APC vaak krijgen aan het begin van een traject. De ROAS geeft daar perfect antwoord op. Het is een percentage dat wordt berekend door de opbrengst te delen door de advertentiekosten. Het percentage dat daaruit rolt, geeft aan hoeveel een geïnvesteerde euro heeft opgeleverd. Een opbrengst van € 2.500,- en advertentiekosten van € 400,- resulteren bijvoorbeeld in een ROAS van 625%. Oftewel: elke geïnvesteerde euro levert je € 6,25 op. Je kan dit per campagne, advertentiegroep en zelfs per zoekwoord uitrekenen. Op zoekwoord niveau zie je bijvoorbeeld exact welke woorden wel en niet rendabel zijn in je advertenties.

Waarom is de ROAS belangrijk?

Helaas komen we regelmatig advertentiecampagnes tegen zonder concrete doelstellingen. Als er al doelstellingen zijn geformuleerd, horen we vaak dat er wordt gekeken naar de CPO (Cost Per Order). Echter: een CPO zegt niet voldoende om te kunnen bepalen of de campagne écht rendabel is. Dit is het beste toe te lichten met een rekenvoorbeeld:

Er is afgesproken dat een order niet meer dan € 5,- mag kosten.

Campagne X heeft een CPO van € 4,- en een opbrengst van € 25,-.

Campagne Y heeft een CPO van € 8,- en een opbrengst van € 100,-.

Op basis van de afgesproken maximale CPO zal campagne X wél binnen de doelstellingen vallen en campagne Y daarbuiten. Een mogelijke optimalisatie kan zijn dat campagne Y daarom uitgezet wordt en dat het budget van campagne Y wordt geïnvesteerd in X.

Maar: wanneer er wordt gekeken naar de ROAS zien deze campagnes er als volgt uit:

De ROAS van campagne X is 625% (ofwel: de ROI is 625%)

De ROAS van campagne Y is 1250% (ofwel: de ROI is 1250%)

Op basis van deze data is er een veel betere en gefundeerde optimalisatie mogelijk. Het is snel te zien dat de geïnvesteerde euro bij X je € 6,25 oplevert en bij campagne Y € 12,50. Een cruciaal verschil dus in bepaling van waar je geïnvesteerde euro’s het best renderen!

Niet te verwarren met ROI

Binnen (online) marketing wordt vaak gesproken over zowel ROAS als ROI. Deze termen worden vaak met elkaar vergeleken of door elkaar gehaald. Het inzicht dat deze 2 KPI’s geven is nagenoeg hetzelfde. Maar naast het feit dat hun formules verschillen, is er nog een belangrijker verschil: in de berekening van de ROAS wordt alleen rekening gehouden met de advertentiekosten. In de berekening van de ROI zitten naast de advertentiekosten ook andere kosten. Neem bijvoorbeeld salaris van medewerkers, huur kantoor/magazijn, inkoopkosten, beheer webshop, transportkosten, enzovoort.

Verschil formule tussen ROAS en ROI:

ROAS = Opbrengst / Kosten

ROI= (Opbrengst – Kosten) / Kosten

Als rekenvoorbeeld:

ROAS= 2500/400 x 100% = 625%

ROI = (2500-400)/400 x 100% = 525%

In Google Analytics is de ROAS ook als statistiek te vinden en daarmee kun je dus eenvoudig analyseren in combinatie met weer andere Analytics data.

Maandelijks sturen op ROAS

Om week op week, maand op maand en jaar op jaar verbeteringen te realiseren is het belangrijk duidelijke doelstellingen te formuleren. Dit geeft duidelijke verwachtingen voor zowel de klant als (in ons geval) voor APC. De ROAS laat vervolgens duidelijke optimalisatie-mogelijkheden zien en daarnaast kunnen wij onze toegevoegde waarde perfect inzichtelijk maken. Dat APC doelstellingen belangrijk vindt, blijkt wel uit onze werkwijze. Wekelijks worden zowel doelstellingen als resultaten besproken en worden daarop verbeterpunten geformuleerd. Alles staat dus in het teken van de doelstellingen en bijna alles wordt op deze manier data driven. Per uitdagingen stellen wij jaardoelen op samen met de opdrachtgever en splitsen we deze op in 12 maanden en per digitaal kanaal.

Hoe bepaal je het juiste ROAS percentage?

Nu we weten dat de ROAS een cruciale KPI is, is natuurlijk de vraag “wat is voor mij een goed percentage om als doelstelling te gebruiken?” Dit heeft alles te maken met de marge op de producten of leads en natuurlijk met hoeveel je wilt of kunt investeren in advertising. Wordt er gezegd: ik wil 10% van mijn opbrengsten weer investeren in adverteren, dan komt dat neer op een ROAS van 1000%. Dan wordt dat je doelstelling!

We hopen dat bovenstaand inzicht je geholpen heeft! Vond je dit nuttig of wil je hierover eens van gedachten wisselen voor jouw organisatie of uitdaging? We horen het graag!

Ook interessant om te lezen.

Loading …